Atpakaļ

G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate2012 Socioloģisko pētījumu matemātiskās metodes B Lekcija
Bērziņa Laima
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2009 Sociālā politika A Lekcija
Millere Jolanta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati A Lekcija
05.02.2024-31.03.2024
Petko Lelde
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Mate2012 Socioloģisko pētījumu matemātiskās metodes B Prakt.darbi
Bērziņa Laima
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2049 Lauku socioloģija A Lekcija
Krūzmētra Ženija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2009 Sociālā politika A Lekcija
Millere Jolanta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati A Lekcija
05.02.2024-31.03.2024
Petko Lelde
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Psih2007 Sociālā psiholoģija A Lekcija
Leikums Leonards
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2049 Lauku socioloģija A Lekcija
Krūzmētra Ženija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate1012 Sociālā statistika B Prakt.darbi
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati A Prakt.darbi
05.02.2024-31.03.2024
Petko Lelde
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Psih2007 Sociālā psiholoģija A Lekcija
Leikums Leonards
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2049 Lauku socioloģija A Seminārs
Krūzmētra Ženija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2009 Sociālā politika A Seminārs
Millere Jolanta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati A Prakt.darbi
05.02.2024-31.03.2024
Petko Lelde
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Psih2007 Sociālā psiholoģija A Seminārs
Leikums Leonards
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2049 Lauku socioloģija A Seminārs
Krūzmētra Ženija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2009 Sociālā politika A Seminārs
Millere Jolanta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Psih2007 Sociālā psiholoģija A Seminārs
Leikums Leonards
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1012 Sociālā statistika B Lekcija
Bērziņa Laima
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3131 Digitālais mārketings C Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18