Atpakaļ

G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./pr.d.
Kalniņa Mairita
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./pr.d.
Kalniņa Mairita
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
Kirila Kitija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./pr.d.
Kalniņa Mairita
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Kirila Kitija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 VadZ3032 Projektu vadīšana B Lekcija
12.02.2024-25.02.2024
lekc./pr.d.
Kalniņa Mairita
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./sem.
Kirila Kitija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2014 Ģimenes socioloģija B Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
lekc./sem.
Grīnfelde Anda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Millere Jolanta
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ1019 Dokumentu pārvaldība B Seminārs
29.01.2024-07.04.2024
Kirila Kitija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
lekc./sem.
Millere Jolanta
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Seminārs
29.01.2024-24.03.2024
Millere Jolanta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ1016 Stresa un laika menedžments B Seminārs
29.01.2024-24.03.2024
Millere Jolanta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Soci2002 Pilsētas socioloģija B Lekcija
12.02.2024-25.02.2024
lekc./sem.
Krūzmētra Ženija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2