Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā cikla profesionālā
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.
Visas grupas 1 2 3 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
Matīse-Van Houtana Ilze
M212. aud. (2. stāvs), Veterinārā klīnika, Helmaņa 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-11.02.2024
Lūsis Ivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 VidZ3046 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-24.03.2024
Grinberga Linda
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-25.02.2024
Bārzdiņa Dace
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
26.02.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Aplociņa Elita
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
25.03.2024-05.05.2024
Nolberga-Trūpa Aiga
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
Jonova Sintija
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Matīse-Van Houtana Ilze
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
Lūsis Ivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 VidZ3046 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-24.03.2024
Grinberga Linda
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-25.02.2024
Bārzdiņa Dace
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
26.02.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Aplociņa Elita
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
25.03.2024-05.05.2024
Bārzdiņa Dace
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
Jonova Sintija
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Lūsis Ivars
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
26.02.2024-10.03.2024
Lekc./pr.d.
Aplociņa Elita
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
06.02.2024
20.02.2024
Bārzdiņa Dace
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Jonova Sintija
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
22.02.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Tīrmane Anta
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
4-EN gr.
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Lūsis Ivars
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
4-EN gr.
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Cera Inese, Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Jonova Sintija
A214. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 grupa
Balode Madara Beāte
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Lūsis Ivars
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Cera Inese, Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 grupa
Jonova Sintija
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.2 grupa, PVHI vakance

D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
4-EN gr.
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
4.2.1 grupa
Lūsis Ivars
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 grupa
Jonova Sintija
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.2 grupa, PVHI vakance

D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-21.02.2024
4.2.1 grupa
Tīrmane Anta
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-28.04.2024
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.2 grupa
Jonova Sintija
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
online
Balode Madara Beāte
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.2 grupa
Jonova Sintija
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
online
Balode Madara Beāte
18.30-19.15 Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Ārne Astra
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
19.30-20.15 Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Lab.darbi
4-EN gr.
29.01.2024-05.05.2024
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Ārne Astra
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8