Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Pirmā cikla profesionālā
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Ievads pārtikas rūpniecībā (prakse) 27.05.2024. - 16.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./lab.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./lab.d.
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Gode Ina
322-2. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./lab.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./lab.d.
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Gode Ina
322-2. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Lekc./lab.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
Lekc./lab.d.
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Lekcija
12.02.2024-10.03.2024
Lekc./pr.d
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Mate4020 Matemātika II Bt Lekcija
26.02.2024-07.04.2024
lekc./pr.d.
Strupule Liene
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
22.04.2024-05.05.2024
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Mate4020 Matemātika II Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
lekc./pr.d.
Strupule Liene
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Lab.darbi
1.ned.-26.02.2024-21.04.2024
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2