Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Pirmā cikla profesionālā
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pārtikas tehnoloģijas (prakse) 27.05.2024. - 16.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
31.01.2024
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
21.02.2024
Kļava Dace
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
13.03.2024
Sazonova Sanita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
03.04.2024
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
07.02.2024
14.02.2024
Ciproviča Inga
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
28.02.2024
06.03.2024
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
20.03.2024
27.03.2024
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
10.04.2024
17.04.2024
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Straumīte Evita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
31.01.2024
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
21.02.2024
Kļava Dace
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
13.03.2024
Sazonova Sanita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
03.04.2024
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
07.02.2024
14.02.2024
Ciproviča Inga
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
28.02.2024
06.03.2024
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
20.03.2024
27.03.2024
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
10.04.2024
17.04.2024
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lekcija
22.04.2024-05.05.2024
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Straumīte Evita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
07.02.2024
14.02.2024
Ciproviča Inga
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
28.02.2024
06.03.2024
Kļava Dace
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
20.03.2024
27.03.2024
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
10.04.2024
17.04.2024
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
BISK Lekc./lab.d.
G0614(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
BISK Lekc./lab.d.
G0614(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lab.darbi
31.01.2024
28.02.2024
27.03.2024
24.04.2024
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
07.02.2024
21.02.2024
Straumīte Evita
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
17.04.2024
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
BISK Lekc./lab.d.
G0614(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-10.03.2024
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lab.darbi
31.01.2024
28.02.2024
27.03.2024
24.04.2024
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
07.02.2024
21.02.2024
Straumīte Evita
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
06.03.2024
20.03.2024
03.04.2024
Straumīte Evita
128. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
17.04.2024
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
BISK Lekc./lab.d.
G0614(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lab.darbi
31.01.2024
28.02.2024
27.03.2024
24.04.2024
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
07.02.2024
21.02.2024
Straumīte Evita
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
06.03.2024
20.03.2024
03.04.2024
Straumīte Evita
128. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
17.04.2024
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK
G0614(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3095 Deserti Bb Lekcija
1.ned.-19.02.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0614(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
BISK Lekc./lab.d.
G0614(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lab.darbi
31.01.2024
28.02.2024
27.03.2024
24.04.2024
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
07.02.2024
21.02.2024
Straumīte Evita
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
06.03.2024
20.03.2024
03.04.2024
Straumīte Evita
128. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
17.04.2024
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK
G0614(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3095 Deserti Bb Lekcija
1.ned.-19.02.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0614(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
07.02.2024
21.02.2024
Straumīte Evita
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
06.03.2024
20.03.2024
03.04.2024
Straumīte Evita
128. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK
G0614(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3095 Deserti Bb Lekcija
01.02.2024
15.02.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0614(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK
G0614(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3095 Deserti Bb Lekcija
01.02.2024
15.02.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0614(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2