Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Mērniecība (mācību prakse) 27.05.2024. - 09.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Biol3015 Ekoloģija Bt Eksāmens
29.04.2024
Eksāmena laiks: plkst. 8.30 - 10.00
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
10.04.2024
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Biol3015 Ekoloģija Bt Eksāmens
29.04.2024
Eksāmena laiks: plkst. 8.30 - 10.00
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Eksāmens
21.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
10.04.2024
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lab.darbi
29.01.2024-24.03.2024
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Eksāmens
21.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
10.04.2024
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Eksāmens
02.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.30 - 12.30
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Eksāmens
21.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
10.04.2024
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
29.01.2024-03.03.2024
11.03.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ1003 Vides ķīmija Bt Eksāmens
02.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.30 - 12.30
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0327(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
26.02.2024-24.03.2024
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
29.01.2024-03.03.2024
11.03.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0327(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
26.02.2024-24.03.2024
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
01.04.2024-21.04.2024
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
29.01.2024-03.03.2024
11.03.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0327(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
26.02.2024-24.03.2024
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
01.04.2024-21.04.2024
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2039 Matemātika II Bt Eksāmens
14.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 14.30 - 16.30
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0327(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
26.02.2024-24.03.2024
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
01.04.2024-21.04.2024
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
01.04.2024-21.04.2024
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2