Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Hidrometrija un limnoloģija (mācību prakse) 03.06.2034. - 09.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc,/pr.d.
Pētersons Gunārs, Straupe Inga, Čakšs Roberts
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3040 Meliorācija I Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.00-10.00 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Eksāmens
22.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 10.00 , 108.aud.
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc,/pr.d.
Pētersons Gunārs, Straupe Inga, Čakšs Roberts
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3040 Meliorācija I Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
1.ned.-29.01.2024-25.02.2024
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-25.02.2024
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc,/pr.d.
Pētersons Gunārs, Straupe Inga, Čakšs Roberts
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3040 Meliorācija I Bp Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
2.ned.-29.01.2024-25.02.2024
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3040 Meliorācija I Bp Prakt.darbi
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Liepa Sindija
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc,/pr.d.
Pētersons Gunārs, Straupe Inga, Čakšs Roberts
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3040 Meliorācija I Bp Prakt.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Liepa Sindija
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Prakt.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Pr.d./lab.d.
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 HidZ3040 Meliorācija I Bp Prakt.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Liepa Sindija
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Prakt.darbi
1.ned.-29.01.2024-25.02.2024
Pr.d./lab.d.
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19