Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
03.02.2024
17.02.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
03.02.2024
17.02.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.02.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
03.02.2024
17.02.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
24.02.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
10.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
17.02.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.02.2024
24.02.2024
06.04.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.02.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
09.03.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
17.02.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.02.2024
24.02.2024
02.03.2024
06.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
02.02.2024
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
08.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
19.04.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
23.02.2024
22.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
09.02.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
01.03.2024
05.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.04.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.02.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
17.02.2024
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
09.03.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.02.2024
24.02.2024
02.03.2024
06.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
02.02.2024
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
08.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
19.04.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
23.02.2024
22.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
09.02.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
01.03.2024
05.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.04.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.02.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
17.02.2024
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
09.03.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
03.02.2024
24.02.2024
02.03.2024
06.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
02.02.2024
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
08.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
19.04.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
23.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Ieskaite ar atzīmi
22.03.2024
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
09.02.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
01.03.2024
05.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.04.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
10.02.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
09.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
02.03.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība Bp Ieskaite ar atzīmi
15.03.2024
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.03.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
23.02.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
09.02.2024
01.03.2024
22.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
12.04.2024
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.03.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
09.02.2024
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
23.02.2024
15.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
01.03.2024
22.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
05.04.2024
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.03.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
09.02.2024
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
23.02.2024
15.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
01.03.2024
22.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
05.04.2024
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
G0105(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.03.2024
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
09.02.2024
G0105(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
01.03.2024
22.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.04.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18