Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
17.02.2024
02.03.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
09.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
03.02.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
17.02.2024
02.03.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
09.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
03.02.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
10.02.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
17.02.2024
02.03.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
09.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
03.02.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
10.02.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
17.02.2024
02.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Ieskaite ar atzīmi
16.03.2024
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
09.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
03.02.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
10.02.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
17.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
16.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
24.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
10.02.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
16.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
01.03.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
23.02.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
10.02.2024
17.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
16.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
24.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
16.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
01.03.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Eksāmens
22.03.2024
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
23.02.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
10.02.2024
17.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
16.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
24.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
16.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
01.03.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Eksāmens
22.03.2024
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
23.02.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
10.02.2024
17.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
16.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
24.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
16.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
01.03.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
23.02.2024
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
10.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
09.02.2024
23.02.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
01.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Eksāmens
22.03.2024
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
09.02.2024
23.02.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
01.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Eksāmens
22.03.2024
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
09.02.2024
23.02.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
01.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
01.03.2024
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18