Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
13.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
13.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
20.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
13.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
20.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
13.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
20.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
13.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Ieskaite ar atzīmi
20.04.2024
BISK
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
19.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
12.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
13.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
03.05.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
19.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
12.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
13.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
03.05.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
19.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
12.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
13.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
03.05.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
19.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
12.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
12.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Ieskaite ar atzīmi
03.05.2024
BISK
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
19.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
12.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
19.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
12.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
19.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
12.04.2024
lekc./sem. BISK
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
19.04.2024
BISK Lekc./sem.
Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18