Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0330(PLK)
G0608(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dabiņa-Bicka Ilona
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3003 Personāla vadība Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0330(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0816(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3003 Personāla vadība Bb Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
28.09.2023
26.10.2023
23.11.2023
21.12.2023
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
21.09.2023
19.10.2023
16.11.2023
14.12.2023
Dabiņa-Bicka Ilona, Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
14.09.2023
12.10.2023
09.11.2023
07.12.2023
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
28.09.2023
26.10.2023
23.11.2023
21.12.2023
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
21.09.2023
19.10.2023
16.11.2023
14.12.2023
Dabiņa-Bicka Ilona, Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
14.09.2023
12.10.2023
09.11.2023
07.12.2023
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Mācību prakse
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
28.09.2023
26.10.2023
23.11.2023
21.12.2023
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
21.09.2023
19.10.2023
16.11.2023
14.12.2023
Dabiņa-Bicka Ilona, Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
14.09.2023
12.10.2023
09.11.2023
07.12.2023
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Mācību prakse
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
28.09.2023
26.10.2023
23.11.2023
21.12.2023
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
21.09.2023
19.10.2023
16.11.2023
14.12.2023
Dabiņa-Bicka Ilona, Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
14.09.2023
12.10.2023
09.11.2023
07.12.2023
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22