Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāmatiņa Ilze
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
04.09.2023-17.09.2023
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
18.09.2023-15.10.2023
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
16.10.2023-05.11.2023
13.11.2023-24.12.2023
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
08.11.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0330(PLK)
G0608(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāmatiņa Ilze
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.09.2023-17.09.2023
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
18.09.2023-15.10.2023
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.10.2023-05.11.2023
13.11.2023-24.12.2023
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
08.11.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāmatiņa Ilze
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.09.2023-17.09.2023
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
18.09.2023-15.10.2023
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.10.2023-05.11.2023
13.11.2023-24.12.2023
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
08.11.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3003 Personāla vadība Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0330(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0816(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
04.09.2023-17.09.2023
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
18.09.2023-15.10.2023
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
16.10.2023-05.11.2023
13.11.2023-24.12.2023
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
08.11.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Ķeķe Anete
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ3003 Personāla vadība Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0614(PLK)

Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lab.darbi
04.09.2023-15.10.2023
Ķeķe Anete
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lab.darbi
16.10.2023-24.12.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ķirse-Ozoliņa Asnate
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lab.darbi
04.09.2023-15.10.2023
Ķeķe Anete
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lab.darbi
16.10.2023-24.12.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0614(PLK)
G0105(PLK)
G0608(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19