Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Šņore Solvita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
04.09.2023-24.09.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Puzānova Dana
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
25.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Puzānova Dana
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Eksāmens
11.01.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puzānova Dana
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
04.09.2023-24.09.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Puzānova Dana
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
25.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Puzānova Dana
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Eksāmens
11.01.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puzānova Dana
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
04.09.2023-24.09.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Puzānova Dana
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
25.09.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d./lab.d.
Puzānova Dana
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Eksāmens
11.01.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puzānova Dana
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3003 Personāla vadība Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0816(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2010 Hidraulika I Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2052 Būvju teorijas pamati Bt Eksāmens
11.01.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puzānova Dana
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3003 Personāla vadība Bb Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3038 Zemes pārvaldība Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3038 Zemes pārvaldība Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3038 Zemes pārvaldība Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2010 Hidraulika I Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2010 Hidraulika I Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ieviņa Daina
111. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ3038 Zemes pārvaldība Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0215(PLK)
G0336(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0215(PLK)
G0336(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0215(PLK)
G0336(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19