Atpakaļ

G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
16.09.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
30.09.2023
11.11.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
02.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
09.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
07.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
16.09.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
04.11.2023
16.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
30.09.2023
11.11.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
02.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
09.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
07.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
16.09.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
04.11.2023
16.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
30.09.2023
11.11.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
02.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
09.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
07.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
16.09.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
04.11.2023
16.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
30.09.2023
11.11.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
02.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
09.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
07.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
16.09.2023
14.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
04.11.2023
16.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
30.09.2023
11.11.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
02.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
25.11.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
09.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
07.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
15.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
24.11.2023
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
27.10.2023
10.11.2023
22.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
08.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
08.09.2023
20.10.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
17.11.2023
15.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
13.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
24.11.2023
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
27.10.2023
10.11.2023
22.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
08.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.09.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
02.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
07.10.2023
11.11.2023
16.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
23.09.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
08.09.2023
20.10.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
17.11.2023
15.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
13.10.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
24.11.2023
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
27.10.2023
10.11.2023
22.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
08.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.09.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
02.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
07.10.2023
11.11.2023
16.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
23.09.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
08.09.2023
20.10.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
17.11.2023
15.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
03.11.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
22.12.2023
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
27.10.2023
10.11.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
24.11.2023
08.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.09.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
02.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
07.10.2023
11.11.2023
16.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
23.09.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
08.12.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
01.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
10.11.2023
22.12.2023
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
06.10.2023
17.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
27.10.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
24.11.2023
15.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
29.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
20.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
03.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.09.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
02.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
07.10.2023
11.11.2023
16.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
09.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
23.09.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
08.12.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
01.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
10.11.2023
22.12.2023
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
06.10.2023
17.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
27.10.2023
24.11.2023
15.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
29.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
20.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
03.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
09.09.2023
25.11.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
04.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
07.10.2023
11.11.2023
16.12.2023
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
16.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5045 Uzvedība organizācijās A Lekcija
14.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
08.12.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
01.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
10.11.2023
22.12.2023
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
17.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
27.10.2023
24.11.2023
15.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Demo5001 Analītiskā demogrāfija A Lekcija
29.09.2023
lekc./pr.d.
Krūzmētra Ženija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
20.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
03.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-21.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
22.09.2023
lekc./pr.d.
Janmere Lana
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
20.30-21.15 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes A Lekcija
01.12.2023
lekc./pr.d.
Bite Dina
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5003 Zinātnes filozofija A Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Brāzma Gunārs
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
10.11.2023
22.12.2023
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5032 Zinātniskā darba organizācija A Lekcija
17.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
13.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
24.11.2023
15.12.2023
lekc./pr.d.
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5009 Sabiedrības pārvalde A Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Ķusis Jānis
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
20.10.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci5043 Socioloģijas teorija A Lekcija
03.11.2023
lekc./pr.d.
Paula Līga
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2