Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Blija Anita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0215(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0330(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Leikums Leonards
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Blija Anita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon4080 Biznesa plānošana un statistika II Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
11.30-12.15 Ekon4080 Biznesa plānošana un statistika II Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ4082 Viesnīcu un ēdināšanas vadība Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jenzis Jānis
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
12.30-13.15 Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ4082 Viesnīcu un ēdināšanas vadība Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jenzis Jānis
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Beitāne Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ4082 Viesnīcu un ēdināšanas vadība Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Jenzis Jānis
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Beitāne Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ4082 Viesnīcu un ēdināšanas vadība Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Jenzis Jānis
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22