Atpakaļ

G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.03.2023
17.04.2023
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
27.03.2023
1.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
03.04.2023
Ciproviča Inga, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
24.04.2023
Zagorska Jeļena, Straumīte Evita
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
21.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
04.04.2023
2.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
25.04.2023
5. kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
02.05.2023
Zagorska Jeļena
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
09.05.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
15.02.2023
Lekc./pr.d.
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
01.02.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
08.02.2023
Sazonova Sanita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
22.02.2023
Sazonova Sanita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
01.03.2023
Sazonova Sanita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
22.03.2023
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
12.04.2023
26.04.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
29.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
05.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
19.04.2023
4.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
03.05.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
10.05.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
23.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
13.04.2023
3.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
30.03.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
27.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
11.05.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3096 Vīna kultūra Lekcija
31.03.2023
14.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
30.01.2023
06.02.2023
13.02.2023
Lekc./pr.d.
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.03.2023
17.04.2023
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
27.03.2023
1.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
03.04.2023
Ciproviča Inga, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
24.04.2023
Zagorska Jeļena, Straumīte Evita
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
08.05.2023
6. kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
21.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
04.04.2023
2.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
25.04.2023
5. kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
02.05.2023
Zagorska Jeļena
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
09.05.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
15.02.2023
Lekc./pr.d.
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
01.02.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
08.02.2023
Sazonova Sanita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
22.02.2023
Sazonova Sanita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
01.03.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
22.03.2023
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
12.04.2023
26.04.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
29.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
05.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
19.04.2023
4.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
03.05.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
10.05.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
23.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
13.04.2023
3.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
30.03.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
27.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
11.05.2023
7. kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3096 Vīna kultūra Lekcija
31.03.2023
14.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
30.01.2023
06.02.2023
13.02.2023
Lekc./pr.d.
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.03.2023
17.04.2023
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
27.03.2023
1.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
03.04.2023
Ciproviča Inga, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
24.04.2023
Zagorska Jeļena, Straumīte Evita
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
08.05.2023
6. kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
31.01.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
07.02.2023
1.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
14.02.2023
2.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
21.02.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
28.02.2023
3.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
21.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
04.04.2023
2.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
25.04.2023
5. kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
02.05.2023
Zagorska Jeļena
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
09.05.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lab.darbi
09.05.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
01.02.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
08.02.2023
Sazonova Sanita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
15.02.2023
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
22.02.2023
Sazonova Sanita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
01.03.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
22.03.2023
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
12.04.2023
26.04.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
29.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
05.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
19.04.2023
4.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
03.05.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
10.05.2023
Kursa darbu aizstāvēšana
Zagorska Jeļena, Muižniece-Brasava Sandra, Straumīte Evita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
23.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
13.04.2023
3.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
30.03.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
27.04.2023
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
11.05.2023
7. kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3096 Vīna kultūra Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
13.02.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.03.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.03.2023
27.03.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
03.04.2023
Ciproviča Inga, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
17.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
24.04.2023
Zagorska Jeļena, Straumīte Evita
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
08.05.2023
6. kontroldarbs
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
31.01.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
07.02.2023
1.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
14.02.2023
2.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
21.02.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
28.02.2023
3.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
21.03.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
28.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
25.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
02.05.2023
Zagorska Jeļena
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lab.darbi
09.05.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
01.02.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
15.02.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
08.02.2023
Sazonova Sanita
127. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
22.02.2023
Sazonova Sanita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
01.03.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
29.03.2023
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
22.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
12.04.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
05.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
19.04.2023
4.Kontroldarbs
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
26.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
03.05.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
10.05.2023
Kursa darbu aizstāvēšana
Zagorska Jeļena, Muižniece-Brasava Sandra, Straumīte Evita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
23.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
30.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3096 Vīna kultūra Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
30.01.2023
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
13.02.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.02.2023
Blija Anita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.02.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
06.03.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.03.2023
27.03.2023
03.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
17.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
31.01.2023
Blija Anita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
21.02.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
07.02.2023
1.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
14.02.2023
2.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
28.02.2023
3.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
21.03.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
28.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
25.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lab.darbi
09.05.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
07.03.2023
Blija Anita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
01.02.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
15.02.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
08.02.2023
Sazonova Sanita
127. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
29.03.2023
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
22.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
12.04.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
05.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
19.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
03.05.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
10.05.2023
Kursa darbu aizstāvēšana
Zagorska Jeļena, Muižniece-Brasava Sandra, Straumīte Evita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
13.04.2023
Straumīte Evita, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
30.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
30.01.2023
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.02.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
20.02.2023
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
17.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
31.01.2023
21.02.2023
Sazonova Sanita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
07.02.2023
1.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
14.02.2023
2.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
07.03.2023
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
28.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
02.05.2023
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
01.02.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
29.03.2023
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3083 Inovatīvu produktu izstrāde I A Lekcija
22.03.2023
Lekc./pr.d.
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
12.04.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
19.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
06.04.2023
Muižniece-Brasava Sandra
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
13.04.2023
Straumīte Evita, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
31.01.2023
07.02.2023
Sazonova Sanita
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
21.02.2023
Sazonova Sanita
127. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
14.02.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
07.03.2023
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
28.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
02.05.2023
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ2015 Stresa vadība Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
13.04.2023
Straumīte Evita, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3096 Vīna kultūra Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
07.02.2023
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
21.02.2023
Sazonova Sanita
127. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
14.02.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
07.03.2023
4.kontroldarbs
Grāmatiņa Ilze
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
28.03.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lekcija
02.05.2023
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2060 Piena pārstrādes tehnoloģija A Lab.darbi
13.04.2023
Straumīte Evita, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3096 Vīna kultūra Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Prakt.darbi
07.02.2023
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3082 Zivju pārstrādes tehnoloģija A Seminārs
14.02.2023
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Prakt.darbi
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0608(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2