Atpakaļ

G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Ievads pārtikas rūpniecībā (prakse) 22.05.2023. - 11.06.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Gavare Zanda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
1.1.
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1012 Pārtikas zinātnes pamati II A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Šabovics Mārtiņš
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
09.30-10.15 Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
lekc./pr.d.
Gavare Zanda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lekcija
14.02.2023
28.02.2023
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
1.1.
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1012 Pārtikas zinātnes pamati II A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Šabovics Mārtiņš
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
10.30-11.15 Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lekcija
27.02.2023-26.03.2023
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
lekc./pr.d.
Gavare Zanda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate3030 Lietišķā matemātika II A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Dimiņš Fredijs
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1012 Pārtikas zinātnes pamati II A Lekcija
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Lekc./pr.d.
Šabovics Mārtiņš
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1015 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Lekc./pr.d.
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
11.30-12.15 Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate3030 Lietišķā matemātika II A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Zeidmane Anda
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
1.2.
Dimiņš Fredijs
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1015 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
12.30-13.15 Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate3030 Lietišķā matemātika II A Lab.darbi
1.ned.-13.03.2023-07.05.2023
1.1.
Zeidmane Anda
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate3030 Lietišķā matemātika II A Lab.darbi
2.ned.-13.03.2023-07.05.2023
1.2.
Zeidmane Anda
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lab.darbi
30.01.2023-12.02.2023
1.1.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2019 Fizikālā un koloidālā ķīmija A Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
1.2.
Dimiņš Fredijs
270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1015 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
13.30-14.15 Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
1.1.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 PārZ1016 Pārtikas zinātnes pamati A Prakt.darbi
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
Kursa darbs
Dūma Māra, Krūma Zanda
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
1.2.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ1016 Pārtikas zinātnes pamati A Prakt.darbi
1.ned.-30.01.2023-07.05.2023
Kursa darbs
Dūma Māra, Krūma Zanda
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2039 Fizika pārtikas nozarē A Lab.darbi
30.01.2023-12.02.2023
1.2.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2018 Pārtikas organiskā ķīmija A Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2