Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Pirmā cikla profesionālā
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pārtikas iekārtas (prakse) 29.05.2023. - 18.06.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Galoburda Ruta, Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Galoburda Ruta, Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lekcija
13.03.2023-07.05.2023
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Galoburda Ruta, Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Sturmoviča Elīna, Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Lekc./seminārs
Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Sturmoviča Elīna, Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./seminārs
Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Sturmoviča Elīna, Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./seminārs
Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0614(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0614(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4049 Automatizācija Bp Lekcija
1.ned.-30.01.2023-26.02.2023
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4049 Automatizācija Bp Lab.darbi
2.ned.-27.02.2023-23.04.2023
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2015 Stresa vadība Prakt.darbi
BISK
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0614(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lab.darbi
2.ned.-27.02.2023-23.04.2023
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3095 Deserti Bb Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0614(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ3095 Deserti Bb Prakt.darbi
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
G0614(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2