Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Pirmā cikla profesionālā
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Ievads pārtikas rūpniecībā (prakse) 29.05.2023. - 18.06.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Gavare Zanda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Gavare Zanda, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Mate4020 Matemātika II Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
24.04.2023-07.05.2023
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate4020 Matemātika II Bt Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
1.2.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Gavare Zanda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2016 Fizika Bt Prakt.darbi
10.04.2023-23.04.2023
Gavare Zanda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
24.04.2023-07.05.2023
Gavare Zanda, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2016 Fizika Bt Prakt.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Gavare Zanda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
27.03.2023-09.04.2023
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate4020 Matemātika II Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
27.02.2023-26.03.2023
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate4020 Matemātika II Bt Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
1.1.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Strupule Liene
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
27.02.2023-07.05.2023
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
30.01.2023-12.02.2023
Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 InfT1002 Informātika II Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Dauvarts Mārtiņš
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Miķelsone Velga, Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 InfT1002 Informātika II Bt Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-26.02.2023
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1002 Informātika II Bt Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.02.2023
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Lekcija
30.01.2023-07.05.2023
Lekc./pr.d.
Dauvarts Mārtiņš
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 InfT1002 Informātika II Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Dauvarts Mārtiņš
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
30.01.2023-07.05.2023
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2