Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
28.02.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
07.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Fībigs Mārtiņš
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
15.03.2023

802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
10.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
03.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
28.02.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
07.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Fībigs Mārtiņš
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
15.03.2023

802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
10.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
03.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
18.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
28.02.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
07.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Fībigs Mārtiņš
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Lekcija
15.03.2023
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
10.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
03.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
18.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2023
Sudārs Ritvars
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
28.02.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
07.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
01.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
08.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Lekcija
15.03.2023
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
10.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
03.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
18.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
01.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
08.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
10.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
18.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3056 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
28.02.2023
07.03.2023
14.03.2023
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
01.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
08.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
10.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
03.03.2023
Ķirulis Bruno
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
18.03.2023
Mešķis Sandijs
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 BūvZ3056 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
28.02.2023
07.03.2023
14.03.2023
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
08.03.2023
Lešinskis Arturs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
01.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Mešķis Sandijs

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
10.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
03.03.2023
Ķirulis Bruno
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
18.03.2023
Mešķis Sandijs
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
28.02.2023
07.03.2023
14.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
08.03.2023
Lešinskis Arturs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Mešķis Sandijs

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
10.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
03.03.2023
Ķirulis Bruno
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
18.03.2023
Mešķis Sandijs
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
28.02.2023
07.03.2023
14.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
08.03.2023
Lešinskis Arturs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Mešķis Sandijs

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
18.03.2023
Mešķis Sandijs
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
28.02.2023
07.03.2023
14.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
08.03.2023
Lešinskis Arturs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Mešķis Sandijs

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
02.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
09.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
04.03.2023
11.03.2023
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19