Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Inženierģeoloģija (mācību prakse) 21.08.2023. - 03.09.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi3088 BIM modeļu savietošana Bp Lab.darbi
1.2.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
Štrausa Silvija
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Arhi3088 BIM modeļu savietošana Bp Lekcija
1.ned.
Vītoliņš Oskars
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3088 BIM modeļu savietošana Bp Prakt.darbi
2.ned.
Vītoliņš Oskars
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Prakt.darbi
2.ned.
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Prakt.darbi
1.ned.
Fībigs Mārtiņš
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
1.ned.
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
2.ned.
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
1.2.
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Lab.darbi
1.ned.
1.2.
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Lab.darbi
2.ned.
1.1.
Štrausa Silvija
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3115 Apkure un ventilācija Bp Lekcija
27.03.2023-21.05.2023
Lešinskis Arturs
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Mešķis Sandijs
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
1.1.
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3115 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
27.03.2023-21.05.2023
Lešinskis Arturs
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Mešķis Sandijs
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Arhi3088 BIM modeļu savietošana Bp Lab.darbi
1.1.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Prakt.darbi
Rasa Jānis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 BūvZ3115 Apkure un ventilācija Bp Lekcija
31.01.2023
Ievadlekcija
Lešinskis Arturs
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19