Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
4-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
20.02.2023
27.02.2023
06.03.2023
VBF 109D telpa
Grīnfelde Inga
VidZ3034 Vides inženierija Bp Lekcija
23.02.2023
02.03.2023
09.03.2023
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
11.03.2023
VBF 109D telpa
Grīnfelde Inga
09.30-10.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
20.02.2023
27.02.2023
06.03.2023
VBF 109D telpa
Grīnfelde Inga
VidZ3034 Vides inženierija Bp Lekcija
23.02.2023
02.03.2023
09.03.2023
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
11.03.2023
VBF 109D telpa
Grīnfelde Inga
10.30-11.15 VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
23.02.2023
02.03.2023
09.03.2023
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
11.03.2023
VBF 109D telpa
Grīnfelde Inga
11.30-12.15 VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
23.02.2023
02.03.2023
09.03.2023
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
11.03.2023
VBF 109D telpa
Grīnfelde Inga
12.30-13.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
23.02.2023
02.03.2023
09.03.2023
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
VBF 109D telpa
Grīnfelde Inga
13.30-14.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
23.02.2023
02.03.2023
09.03.2023
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
VBF 109D telpa
Grīnfelde Inga

VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
11.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
14.30-15.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3034 Vides inženierija Bp Lekcija
09.03.2023
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
11.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
15.30-16.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3034 Vides inženierija Bp Lekcija
09.03.2023
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
11.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
16.30-17.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
25.02.2023
04.03.2023
11.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga