Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
4-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
20.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
13.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
09.03.2023
23.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
10.03.2023
24.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
17.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
25.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
18.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda
09.30-10.15 VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
20.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
13.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
07.03.2023
14.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
09.03.2023
23.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
16.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
10.03.2023
24.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
17.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
25.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
18.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda
10.30-11.15 BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
07.03.2023
14.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
09.03.2023
23.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
16.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
10.03.2023
24.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
17.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
25.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
18.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda
11.30-12.15 BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
07.03.2023
14.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
09.03.2023
23.03.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
16.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
10.03.2023
24.03.2023
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
17.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
25.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
18.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda
12.30-13.15 BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
07.03.2023
14.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
22.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
16.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
25.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
18.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda
13.30-14.15 HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
06.03.2023
13.03.2023
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
20.03.2023
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
22.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
08.03.2023
15.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
09.03.2023
16.03.2023
23.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
17.03.2023
Veinbergs Artūrs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
24.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
25.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
18.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda
14.30-15.15 HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
06.03.2023
13.03.2023
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
20.03.2023
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
22.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
08.03.2023
15.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
09.03.2023
23.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
17.03.2023
Veinbergs Artūrs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
24.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda
15.30-16.15 HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
06.03.2023
13.03.2023
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
20.03.2023
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
07.03.2023
14.03.2023
21.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
22.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga

HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
08.03.2023
15.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
09.03.2023
23.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
17.03.2023
Veinbergs Artūrs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
24.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
VBF 109D. telpa
Bakute Anda
16.30-17.15 HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
06.03.2023
13.03.2023
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
20.03.2023
Veinbergs Artūrs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
07.03.2023
14.03.2023
21.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
08.03.2023
15.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
09.03.2023
23.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
17.03.2023
Veinbergs Artūrs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2053 Grunšu mehānika Bp Lekcija
24.03.2023
Šņore Solvita
711. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 HidZ2012 Inženierhidroloģija Bp Lekcija
07.03.2023
14.03.2023
VBF 109D. telpa
Grīnfelde Inga
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
09.03.2023
23.03.2023
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19