Atpakaļ

G0326 Būvniecība Īsā cikla profesionālā
Nepilna laika
2-sem. 3-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
21.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
08.03.2023
Alksnis Reinis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
15.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
22.03.2023
Alksnis Reinis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
23.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
16.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
10.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bn Lab.darbi
20.03.2023
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
06.03.2023
13.03.2023
Alksnis Reinis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
21.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
07.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
08.03.2023
Alksnis Reinis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
15.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
22.03.2023
Alksnis Reinis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
23.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
16.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
10.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Orlova Irina
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bn Lab.darbi
20.03.2023
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
06.03.2023
13.03.2023
Alksnis Reinis
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
21.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
07.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
08.03.2023
Alksnis Reinis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
15.03.2023
Alksnis Reinis
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
22.03.2023
Alksnis Reinis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
23.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
16.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
10.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Orlova Irina
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bn Lab.darbi
20.03.2023
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
06.03.2023
13.03.2023
Alksnis Reinis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
21.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
07.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
22.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
08.03.2023
Alksnis Reinis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
15.03.2023
Alksnis Reinis
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
23.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
16.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
10.03.2023
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
17.03.2023
Orlova Irina
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bn Lab.darbi
20.03.2023
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
06.03.2023
13.03.2023
Alksnis Reinis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
22.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
08.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
15.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
16.03.2023
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
13.03.2023
Orlova Irina
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
07.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
14.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
22.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
08.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
15.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
23.03.2023
Alksnis Reinis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
16.03.2023
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bn Lab.darbi
10.03.2023
17.03.2023
24.03.2023
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
13.03.2023
Orlova Irina
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
07.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
14.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
BūvZ2043 Būvmehānika II Bn Lekcija
22.03.2023
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
08.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
15.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
16.03.2023
Alksnis Reinis
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
23.03.2023
Alksnis Reinis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bn Lab.darbi
10.03.2023
17.03.2023
24.03.2023
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
13.03.2023
Orlova Irina
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
14.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2009 Fizika Bv Lekcija
07.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
08.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
15.03.2023
Alksnis Reinis
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
16.03.2023
Alksnis Reinis
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bn Lab.darbi
10.03.2023
17.03.2023
24.03.2023
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
14.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
07.03.2023
Orlova Irina
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
16.03.2023
Alksnis Reinis
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
23.03.2023
Alksnis Reinis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bn Lab.darbi
10.03.2023
17.03.2023
24.03.2023
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
14.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
07.03.2023
Orlova Irina
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
16.03.2023
Alksnis Reinis
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2036 Matemātika II Bv Lekcija
23.03.2023
Alksnis Reinis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
14.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis
BūvZ1037 Inženierģeodēzija Bn Lekcija
18.03.2023
25.03.2023
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
19.30-20.15 Fizi2009 Fizika Bv Lab.darbi
09.03.2023
Fizikas katedrā (Pils)
Gross Uldis