Atpakaļ

G0326 Būvniecība Īsā cikla profesionālā
Nepilna laika
2-sem. 3-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
15.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lab.darbi
03.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
17.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
15.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lab.darbi
03.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
17.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
15.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lab.darbi
03.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
17.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
15.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lab.darbi
03.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
17.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
15.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lab.darbi
03.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
17.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
15.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
10.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lab.darbi
03.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
17.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
15.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lab.darbi
03.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
17.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
15.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
16.03.2023
Attālināti
Buiķis Valentīns
BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lab.darbi
03.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
17.03.2023
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
01.03.2023
08.03.2023
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19