Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
17.10.2022
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
11.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
04.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
27.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lekcija
18.10.2022
Būmanis Kārlis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1005 Ievads studijās Bp Prakt.darbi
19.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
20.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
06.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
29.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
14.10.2022
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
30.09.2022
07.10.2022
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
09.30-10.15 MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
17.10.2022
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
11.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
04.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
27.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lekcija
18.10.2022
Būmanis Kārlis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1005 Ievads studijās Bp Prakt.darbi
19.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
29.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
06.10.2022
13.10.2022
20.10.2022
Jakovļevs Vilnis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
14.10.2022
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
30.09.2022
07.10.2022
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
10.30-11.15 MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
17.10.2022
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
03.10.2022
10.10.2022
Kirila Kitija
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
11.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
04.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
27.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lab.darbi
18.10.2022
Būmanis Kārlis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Ieskaite ar atzīmi
05.10.2022
339 TF
Jerkunkova Aleksandra

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1005 Ievads studijās Bp Prakt.darbi
19.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
29.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
06.10.2022
13.10.2022
20.10.2022
Jakovļevs Vilnis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
14.10.2022
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
30.09.2022
07.10.2022
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
11.30-12.15 Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
10.10.2022
Kirila Kitija
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
11.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
04.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
27.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lab.darbi
18.10.2022
Būmanis Kārlis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1005 Ievads studijās Bp Prakt.darbi
19.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
29.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
06.10.2022
13.10.2022
20.10.2022
Jakovļevs Vilnis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
14.10.2022
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
30.09.2022
Eihvalde Indra
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
12.30-13.15 InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lekcija
03.10.2022
Odziņa Ilona
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
17.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
10.10.2022
Kirila Kitija
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ1005 Ievads studijās Bp Prakt.darbi
19.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
06.10.2022
13.10.2022
Jakovļevs Vilnis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Ieskaite ar atzīmi
20.10.2022
Jakovļevs Vilnis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
14.10.2022
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
30.09.2022
Eihvalde Indra
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
07.10.2022
Pugovičs Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
13.30-14.15 InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lekcija
03.10.2022
Odziņa Ilona
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Prakt.darbi
17.10.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
11.10.2022
Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lekcija
27.09.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Prakt.darbi
04.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lab.darbi
18.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
29.09.2022
Jakovļevs Vilnis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
14.10.2022
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
30.09.2022
Eihvalde Indra
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
07.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
14.30-15.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
Leikums Leonards
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
11.10.2022
IESKAITE
Kirila Kitija
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lekcija
27.09.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Prakt.darbi
04.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lab.darbi
18.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
05.10.2022
Kirila Kitija
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
06.10.2022
13.10.2022
20.10.2022
Leikums Leonards
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
29.09.2022
Jakovļevs Vilnis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
14.10.2022
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
30.09.2022
Eihvalde Indra
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
07.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
15.30-16.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
03.10.2022
10.10.2022
17.10.2022
Leikums Leonards
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lekcija
27.09.2022
11.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Prakt.darbi
04.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Ieskaite
18.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Eksāmens
19.10.2022
Magaznieks Jānis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
28.09.2022
Kirila Kitija
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
05.10.2022
Kirila Kitija
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
06.10.2022
13.10.2022
20.10.2022
Leikums Leonards
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
29.09.2022
Jakovļevs Vilnis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Prakt.darbi
14.10.2022
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
07.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
16.30-17.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
03.10.2022
10.10.2022
Leikums Leonards
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lekcija
18.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Lekcija
27.09.2022
11.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ1004 Metroloģija un standartizācija Bt Prakt.darbi
04.10.2022
Būmanis Kārlis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lekcija
05.10.2022
Odziņa Ilona
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1014 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
28.09.2022
Kirila Kitija
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
06.10.2022
13.10.2022
Leikums Leonards
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Ieskaite ar atzīmi
20.10.2022
Leikums Leonards
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1002 Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati Bp Lekcija
29.09.2022
Jakovļevs Vilnis
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ1005 Ievads studijās Bp Lekcija
07.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
17.30-18.15 MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
18.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bt Lekcija
05.10.2022
Odziņa Ilona
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ1005 Ievads studijās Bp Prakt.darbi
12.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
29.09.2022
06.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ1005 Ievads studijās Bp Prakt.darbi
07.10.2022
Pugovičs Kārlis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
18.30-19.15 MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
18.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
29.09.2022
06.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
19.30-20.15 MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
18.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2036 Koksnes mācība Bp Lab.darbi
29.09.2022
06.10.2022
Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11