Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 9-sem.
Sapulce, 15.09. plkst 13.30, 241. telpa TF
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
04.10.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
11.10.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
18.10.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
25.10.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
14.09.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
05.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
12.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
19.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
26.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I A Lekcija
15.09.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
06.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
13.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
20.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
27.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
16.09.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
21.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
28.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
17.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
04.10.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
11.10.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
18.10.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
25.10.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
14.09.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
05.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
12.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
19.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
26.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I A Lekcija
15.09.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
06.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
13.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
20.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
27.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
16.09.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
21.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
28.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
17.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
13.09.2022
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
04.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
18.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
14.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Filz2012 Filozofija A Lekcija
05.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Lekcija
12.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Lekcija
19.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Lekcija
26.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
15.09.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
06.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
13.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
20.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
27.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
16.09.2022
Eihvalde Indra
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
28.10.2022
Ozola Inese
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
21.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
03.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
10.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
17.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
24.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I A Lekcija
13.09.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
04.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
18.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
11.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
25.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
14.09.2022
Jerkunkova Aleksandra
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Filz2012 Filozofija A Lekcija
05.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
12.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Lekcija
19.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Lekcija
26.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
15.09.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
06.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
20.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
13.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
27.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
16.09.2022
Eihvalde Indra
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
28.10.2022
Ozola Inese
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
03.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
10.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
17.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
24.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
13.09.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
04.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
18.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
05.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
12.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
19.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
26.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
06.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
20.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
13.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
16.09.2022
Eihvalde Indra
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
28.10.2022
Ozola Inese
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
21.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
03.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
10.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
17.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
24.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
13.09.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
11.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
04.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
18.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
25.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz2012 Filozofija A Lekcija
14.09.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
12.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
26.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
13.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
20.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
27.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
16.09.2022
Eihvalde Indra
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
21.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
28.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
03.10.2022
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
24.10.2022
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
10.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija A Prakt.darbi
17.10.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
11.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
04.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
18.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
25.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz2012 Filozofija A Lekcija
14.09.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
12.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
15.09.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
13.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija A Prakt.darbi
27.10.2022
G0412(NLN)

Leikums Leonards
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Lab.darbi
20.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
21.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
28.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
03.10.2022
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
24.10.2022
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Lab.darbi
17.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Lekcija
10.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
18.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
04.10.2022
G0413(NLN)

Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
11.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
25.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
15.09.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I A Lekcija
20.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate1029 Matemātika I A Lab.darbi
17.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Lekcija
10.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
18.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Lekcija
13.09.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
11.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Lekcija
20.10.2022
G0412(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2