Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Mērniecība (mācību prakse) 30.05.2022. - 12.06.2022.
Ģeoloģija un augsnes zinātne (prakse) 23.05.2022. - 29.05.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
28.03.2022-24.04.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Lekc./pr.d.
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Lekc./pr.d.
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
28.03.2022-24.04.2022
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3015 Ekoloģija Bt Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2