Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ4006 Mašīnu dinamika II Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 MašZ4006 Mašīnu dinamika II Bp Lab.darbi
14.02.2022-10.04.2022
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3098 Tirgzinība Bv Lekcija
28.03.2022-10.04.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MašZ4006 Mašīnu dinamika II Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4057 Mašīnbūves tehnoloģija I Bp Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
lekc./lab.d./pr.d.
Birzietis Gints
248. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Lekcija
31.01.2022-13.03.2022
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ener3033 Siltumtehnika Bt Lab.darbi
14.03.2022-10.04.2022
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon3098 Tirgzinība Bv Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MašZ4057 Mašīnbūves tehnoloģija I Bp Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
lekc./lab.d./pr.d.
Birzietis Gints
248. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ener3033 Siltumtehnika Bt Prakt.darbi
28.02.2022-10.04.2022
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3098 Tirgzinība Bv Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MašZ4057 Mašīnbūves tehnoloģija I Bp Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
lekc./lab.d./pr.d.
Birzietis Gints
248. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Prakt.darbi
31.01.2022-10.04.2022
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3098 Tirgzinība Bv Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MašZ4057 Mašīnbūves tehnoloģija I Bp Lekcija
31.01.2022-13.02.2022
lekc./lab.d./pr.d.
Birzietis Gints
248. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Prakt.darbi
31.01.2022-10.04.2022
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Lab.darbi
21.02.2022
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4071 Mašīnu elementi III Bp Prakt.darbi
1.ned.-31.01.2022-17.04.2022
kursa proj.
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4046 Mašīnu datorizētā projektēšana II Bp Prakt.darbi
31.01.2022-10.04.2022
kursa proj.
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Lab.darbi
21.02.2022
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4071 Mašīnu elementi III Bp Prakt.darbi
1.ned.-31.01.2022-17.04.2022
kursa proj.
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4046 Mašīnu datorizētā projektēšana II Bp Prakt.darbi
31.01.2022-10.04.2022
kursa proj.
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 MašZ4046 Mašīnu datorizētā projektēšana II Bp Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
kursa proj.
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5