Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
G0412(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Rotgalve-Birziete Dace
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Dauvarts Mārtiņš
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
28.03.2022-24.04.2022
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
G0412(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Lekcija
28.03.2022-24.04.2022
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Rotgalve-Birziete Dace
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
28.02.2022-24.04.2022
Rotgalve-Birziete Dace
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Sergejeva Natālija
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Kanaška Daina
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lab.darbi
28.02.2022-24.04.2022
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Prakt.darbi
28.02.2022-24.04.2022
Kaķītis Aivars
512. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Kanaška Daina
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Kanaška Daina
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5