Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses Uznd-Biznesa procesu vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
19.03.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
26.03.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
12.02.2022
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
02.04.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
09.04.2022
Vjakse Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
12.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Ieskaite ar atzīmi
26.02.2022
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
19.03.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
26.03.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
12.02.2022
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
02.04.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
09.04.2022
Vjakse Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
19.03.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
26.03.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
12.02.2022
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
02.04.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
09.04.2022
Vjakse Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
26.02.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
26.03.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
19.03.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
12.02.2022
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
02.04.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
09.04.2022
Vjakse Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
26.02.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
19.03.2022
26.03.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
05.03.2022
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Ieskaite ar atzīmi
09.04.2022
Vjakse Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
04.03.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
18.02.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
22.04.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
18.03.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
25.02.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
25.03.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
11.03.2022
01.04.2022
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
26.02.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
19.03.2022
26.03.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
05.03.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Ieskaite ar atzīmi
09.04.2022
Vjakse Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
04.03.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
18.02.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
22.04.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
18.03.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
25.02.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
25.03.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
11.03.2022
01.04.2022
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
26.02.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
19.03.2022
26.03.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
05.03.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
04.03.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
18.02.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
22.04.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
18.03.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
25.02.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
08.04.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
25.03.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
11.03.2022
01.04.2022
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
18.02.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
11.02.2022
Vjakse Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
25.02.2022
18.03.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
08.04.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
25.03.2022
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2022
04.03.2022
11.03.2022
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
01.04.2022
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
11.03.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
25.02.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
11.02.2022
18.03.2022
25.03.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
01.04.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Ieskaite ar atzīmi
08.04.2022
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
18.02.2022
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2022
04.03.2022
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
11.03.2022
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
25.02.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
11.02.2022
18.03.2022
25.03.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
01.04.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
18.02.2022
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2022
04.03.2022
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Prakt.darbi
25.02.2022
Vjakse Jolanta
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
11.02.2022
18.03.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Eksāmens
25.03.2022
Pūce Alla
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3055 Tūrisms un rekreācija C Lekcija
01.04.2022
lekc./pr.d.
Kaufmane Dace
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
18.02.2022
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2022
04.03.2022
G0112(NLN)

Dobele Madara
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18