Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
12.02.2022
19.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
05.03.2022
12.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
26.03.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
12.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Ieskaite ar atzīmi
26.02.2022
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
12.02.2022
19.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
05.03.2022
12.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
26.03.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
12.02.2022
19.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
05.03.2022
12.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
26.03.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
12.02.2022
19.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
05.03.2022
12.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
26.03.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Eksāmens
19.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
12.02.2022
19.02.2022
26.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
05.02.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
12.03.2022
26.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
04.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
11.02.2022
18.02.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
04.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
05.02.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
26.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
04.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
11.02.2022
18.02.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
04.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
05.02.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
26.03.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
04.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
11.02.2022
18.02.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
04.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3108 Tirgzinība A Eksāmens
26.03.2022
Ezers Jānis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
05.02.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
05.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
04.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
11.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
18.02.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Eksāmens
08.04.2022
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
04.02.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
01.04.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.03.2022
25.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
04.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
11.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Eksāmens
08.04.2022
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
04.02.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.02.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
01.04.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
25.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
04.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
11.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
04.02.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.02.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
01.04.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
25.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
04.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
11.02.2022
lekc./pr.d.
Ezers Jānis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
04.02.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.02.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
01.04.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
25.03.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Eksāmens
01.04.2022
Kreicberga Anita, Mistre Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3113 Finanses un nodokļi A Lekcija
18.02.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18