Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
26.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
12.02.2022
02.04.2022
23.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
05.03.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
19.02.2022
19.03.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
12.03.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
26.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
12.02.2022
02.04.2022
23.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
05.03.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
19.02.2022
19.03.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
12.03.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
26.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
12.02.2022
02.04.2022
23.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
05.03.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
19.02.2022
19.03.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
12.03.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
30.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
05.03.2022
02.04.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
26.03.2022
09.04.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
19.02.2022
19.03.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
12.03.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
12.03.2022
26.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
26.02.2022
30.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
02.04.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
19.02.2022
05.03.2022
09.04.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Ieskaite ar atzīmi
19.03.2022
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
11.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
18.02.2022
01.04.2022
29.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
25.02.2022
11.03.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
04.03.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
08.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
12.03.2022
26.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2109 Makroekonomika A Eksāmens
30.04.2022
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Ieskaite ar atzīmi
02.04.2022
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
19.02.2022
05.03.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
11.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
18.02.2022
01.04.2022
29.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
25.02.2022
11.03.2022
25.03.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
04.03.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
08.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
12.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
26.02.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
19.02.2022
05.03.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
11.02.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
18.02.2022
01.04.2022
29.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
25.02.2022
11.03.2022
25.03.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
04.03.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
18.03.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
08.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
12.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
19.02.2022
05.03.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.00 Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
08.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
22.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
18.02.2022
11.03.2022
01.04.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Soci2036 Socioloģija A Lekcija
25.03.2022
lekc./sem.
Kronberga Ginta
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Eksāmens
06.05.2022
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
11.02.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
25.02.2022
18.03.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
29.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.00 Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
22.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
18.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
11.03.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
18.02.2022
04.03.2022
01.04.2022
08.04.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Eksāmens
06.05.2022
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
11.02.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
25.02.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
25.03.2022
29.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.00 Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
22.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
18.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
11.03.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
18.02.2022
04.03.2022
01.04.2022
08.04.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
11.02.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
25.02.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
25.03.2022
29.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.00 Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
22.04.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Valo2062 Angļu valoda ekonomistiem II A Prakt.darbi
18.03.2022
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon2109 Makroekonomika A Lekcija
11.03.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2023 Matemātika ekonomistiem A Lekcija
18.02.2022
04.03.2022
01.04.2022
08.04.2022
lekc./pr.d.
Alksnis Reinis
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments B Lekcija
11.02.2022
lekc./pr.d.
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
25.02.2022
lekc./pr.d.
Popluga Dina
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
25.03.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Eksāmens
29.04.2022
Zēverte-Rivža Sandija, Popluga Dina
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.00 Ekon3114 Ekonomiskie pētījumi A Lekcija
25.03.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18