Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Auto-Autotransports LsTeh-Lauksaimniecības tehnika
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4052 Lopkopības mehanizācija B Lekcija
LsTeh a.prg.
01.10.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
01.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
08.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
15.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
02.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
09.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
16.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
23.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
03.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
10.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
17.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
24.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
01.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
08.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
15.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
22.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
02.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
09.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
16.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
23.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
03.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
10.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
17.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
24.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ4125 Mašīnu remonts un drošums A Lekcija
30.09.2019
07.10.2019
14.10.2019
21.10.2019
Pīrs Vilnis
204. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4125 Mašīnu remonts un drošums A Lab.darbi
01.10.2019
08.10.2019
15.10.2019
22.10.2019
Pīrs Vilnis
204. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
02.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
09.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
16.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
23.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
24.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
03.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
10.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
17.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ4125 Mašīnu remonts un drošums A Lekcija
30.09.2019
07.10.2019
14.10.2019
21.10.2019
Pīrs Vilnis
204. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4125 Mašīnu remonts un drošums A Lab.darbi
01.10.2019
08.10.2019
15.10.2019
22.10.2019
Pīrs Vilnis
204. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
02.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
09.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
16.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
23.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
03.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
10.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
17.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
24.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
30.09.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
07.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
14.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
21.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
30.09.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
07.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
14.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
21.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
08.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4006 Automobiļu tehniskā apkalpošana B Lekcija
Auto a.prg.
01.10.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
15.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lekcija
LsTeh a.prg.
02.10.2019
Mangalis Māris
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
09.10.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lekcija
LsTeh a.prg.
16.10.2019
Mangalis Māris
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
23.10.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
03.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
10.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
17.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
30.09.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
07.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
14.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
21.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
30.09.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
07.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
14.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
21.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4262 Mašīnu tehniskā apkalpošana II B Lekcija
LsTeh a.prg.
01.10.2019
Pīrs Vilnis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4262 Mašīnu tehniskā apkalpošana II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
08.10.2019
Pīrs Vilnis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4262 Mašīnu tehniskā apkalpošana II B Lekcija
LsTeh a.prg.
15.10.2019
Pīrs Vilnis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4262 Mašīnu tehniskā apkalpošana II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
22.10.2019
Pīrs Vilnis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
08.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Prakt.darbi
Auto a.prg.
15.10.2019
Rotgalve-Birziete Dace
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lekcija
LsTeh a.prg.
02.10.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
09.10.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lekcija
LsTeh a.prg.
16.10.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
23.10.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Prakt.darbi
Auto a.prg.
03.10.2019
10.10.2019
17.10.2019
24.10.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
30.09.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
07.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
14.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
21.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
23.09.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
07.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
14.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
21.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4031 Komercdarbība autotransportā B Lekcija
Auto a.prg.
30.09.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4262 Mašīnu tehniskā apkalpošana II B Lekcija
LsTeh a.prg.
01.10.2019
Pīrs Vilnis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4262 Mašīnu tehniskā apkalpošana II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
08.10.2019
Pīrs Vilnis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4262 Mašīnu tehniskā apkalpošana II B Lekcija
LsTeh a.prg.
15.10.2019
Pīrs Vilnis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4262 Mašīnu tehniskā apkalpošana II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
22.10.2019
Pīrs Vilnis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Lekcija
Auto a.prg.
01.10.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Lekcija
Auto a.prg.
08.10.2019
15.10.2019
22.10.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZP072 Inženierdienesta profesionālā prakse B Lekcija
LsTeh a.prg.
09.10.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Prakt.darbi
Auto a.prg.
03.10.2019
10.10.2019
17.10.2019
24.10.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
30.09.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
07.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
14.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
21.10.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
30.09.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
07.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
14.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
21.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Lekcija
Auto a.prg.
01.10.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Lekcija
Auto a.prg.
08.10.2019
15.10.2019
22.10.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
07.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
14.10.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5