Kursa kods LauZ4125

Kredītpunkti 2

Mašīnu remonts un drošums

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Aleksandrs Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Mašīnu remonta būtība un nepieciešamība. Mašīnu remonta veidi un metodes. Remonta tehnoloģiskā procesa shēma. Salāgojumu atjaunošanas paņēmieni. detaļu atjaunošanas paņēmieni. virsbūves remonts. Motora remonts. Ātrumkārbas remonts. Tehnikas drošuma galvenie jēdzieni un drošuma nodrošināšana visos tehnikas eksistēšanas posmos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - mašīnu remonta metodes un paņēmieni. Prasmes - pielietot mūsdienīgas remonta tehnoloģijas. Kompetence - izvēlēties ekonomiskāko remonta tehnoloģiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mašīnu remonta būtība un nepieciešamība.
2 Mašīnu remonta tehnoloģiskā procesa shēma.
3 Detaļu defektēšanas paņēmieni.
4 Salāgojumu atjaunošanas paņēmieni.
5 Detaļu atjaunošana ar metināšanu.
6 Detaļu atjaunošana ar uzsmidzināšanu.
7 Detaļu atjaunošana ar elektrolītiskiem pārklājumiem.
8 Detaļu atjaunošana ar plastisko deformāciju.
9 Detaļu mehāniskā apstrāde pēc uzaudzēšanas.
10 Automobiļu virsbūves remonts.
11 Virsbūves ģeometrijas atjaunošana.
12 Motoru remonts.
13 Motoru montāža un piestrāde. Automobiļu agregātu remonts.
14 Tehnikas drošuma galvenie jēdzieni.
15 Tehnikas drošuma pasākumi, to projektējot un izgatavojot.
16 Tehnikas drošuma pasākumi, to ekspluatējot.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aizstāvēti laboratorijas darbi. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.
2. Galoburda A. Mašīnu remonts : laboratorijas darbu uzdevumi, to izpildes metodika un palīgmateriāli. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auto Moto Žurnāls. Rīga: Dadzis, Moto Magazyn (Polija). ISSN 1407-0952.
2. За рулем. Москва: За рулем. ISSN 0321-4249.

Piezīmes

Obl.: TF lauksaimniecības inženierzinātnes pamatstudiju programmas pilna un nepilna laika studentiem.