Atpakaļ

G0326 Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
15.10.2019
22.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
29.10.2019
Vikse Inita
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
18.10.2019
25.10.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
01.11.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
15.10.2019
22.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
29.10.2019
Vikse Inita
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
18.10.2019
25.10.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
01.11.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
15.10.2019
22.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
29.10.2019
Vikse Inita
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
18.10.2019
25.10.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
01.11.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ4099 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bn Lekcija
14.10.2019
Gusta Sandra
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4099 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bn Lekcija
21.10.2019
Gusta Sandra
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4099 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bn Lekcija
28.10.2019
Gusta Sandra
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
22.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
29.10.2019
Vikse Inita
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3108 Ceļi un tilti II Bn Lekcija
31.10.2019
Dandens Atis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
18.10.2019
25.10.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
01.11.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ4099 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bn Lekcija
14.10.2019
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4099 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bn Lekcija
21.10.2019
Gusta Sandra
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4099 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bn Lekcija
28.10.2019
Gusta Sandra
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3108 Ceļi un tilti II Bn Lekcija
24.10.2019
Dandens Atis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3108 Ceļi un tilti II Bn Lekcija
31.10.2019
Dandens Atis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
18.10.2019
25.10.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
01.11.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ4099 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bn Lekcija
21.10.2019
Gusta Sandra
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4099 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bn Lekcija
28.10.2019
Gusta Sandra
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4117 Būvdarbu tehnoloģija IV Bn Lekcija
22.10.2019
Pavārs Mareks
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3108 Ceļi un tilti II Bn Lekcija
15.10.2019
Dandens Atis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3119 Inženiersistēmas IV Bn Lekcija
29.10.2019
Lešinskis Arturs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
16.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3108 Ceļi un tilti II Bn Lekcija
24.10.2019
Dandens Atis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3095 Būvkonstrukcijas III Bn Lekcija
01.11.2019
Brokāns Aivars
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
18.10.2019
25.10.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
15.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ3118 Inženiersistēmas III Bn Lekcija
22.10.2019
Lešinskis Arturs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3119 Inženiersistēmas IV Bn Lekcija
29.10.2019
Lešinskis Arturs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
16.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ4101 Būvniecības ekonomika I Bn Lekcija
17.10.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4102 Būvniecības ekonomika II Bn Lekcija
24.10.2019
31.10.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
18.10.2019
25.10.2019
01.11.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
21.10.2019
Vikse Inita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
15.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ3118 Inženiersistēmas III Bn Lekcija
22.10.2019
Lešinskis Arturs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3119 Inženiersistēmas IV Bn Lekcija
29.10.2019
Lešinskis Arturs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
16.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ4101 Būvniecības ekonomika I Bn Lekcija
17.10.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4102 Būvniecības ekonomika II Bn Lekcija
24.10.2019
31.10.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
18.10.2019
25.10.2019
01.11.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
21.10.2019
Vikse Inita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
15.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ3118 Inženiersistēmas III Bn Lekcija
22.10.2019
Lešinskis Arturs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3119 Inženiersistēmas IV Bn Lekcija
29.10.2019
Lešinskis Arturs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
16.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ4101 Būvniecības ekonomika I Bn Lekcija
17.10.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4102 Būvniecības ekonomika II Bn Lekcija
24.10.2019
31.10.2019
Vikse Inita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4097 Būvuzņēmējdarbība III Bv Lekcija
18.10.2019
01.11.2019
Vikse Inita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
15.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ3118 Inženiersistēmas III Bn Lekcija
22.10.2019
Lešinskis Arturs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
16.10.2019
Lasmanis Vairis
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11