Atpakaļ

G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Pētnieciskais darbs (06.05.2019.- 26.05.2019.)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4112 Būvniecības ekonomika II Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Vikse Inita
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ4024 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bp Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d.
Gusta Sandra
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4112 Būvniecības ekonomika II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Vikse Inita
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ4024 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bp Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d.
Gusta Sandra
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
1.ned.-11.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4115 Būvdarbu tehnoloģija III Bp Lekcija
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
lekc./pr.d.
Pavārs Mareks
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3067 Būvprojektu vadība Bv Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ4024 Būvniecības vadīšana un organizēšana II Bp Lekcija
04.02.2019-17.03.2019
lekc./pr.d.
Gusta Sandra
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4090 Būvniecības vadīšana un organizēšana IV Bp Lekcija
18.03.2019-05.05.2019
lekc./pr.d.
Gusta Sandra
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4115 Būvdarbu tehnoloģija III Bp Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d.
Pavārs Mareks
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3067 Būvprojektu vadība Bv Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ4090 Būvniecības vadīšana un organizēšana IV Bp Lekcija
04.02.2019-07.04.2019
lekc./pr.d.
Gusta Sandra
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3067 Būvprojektu vadība Bv Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
11.03.2019-05.05.2019
lekc./seminārs
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
04.02.2019-10.03.2019
lekc./seminārs
Brāzma Gunārs
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3067 Būvprojektu vadība Bv Lekcija
04.02.2019-07.04.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
11.03.2019-05.05.2019
lekc./seminārs
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
04.02.2019-10.03.2019
lekc./seminārs
Brāzma Gunārs
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
1.ned.-11.03.2019-28.04.2019
lekc./seminārs
Brāzma Gunārs
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
1.ned.-04.02.2019-10.03.2019
lekc./seminārs
Brāzma Gunārs
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2