Atpakaļ

G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas grupas 1 2
Inženierģeodēzija (mācību prakse) -27.05.2019.- 16.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2051 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2051 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Arhi3063 Arhitektūra I Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
04.02.2019-05.05.2019
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Atslēga Svetlana
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo2051 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-11.02.2019-28.04.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-11.02.2019-28.04.2019
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo2051 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-11.02.2019-28.04.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-21.04.2019
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3063 Arhitektūra I Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
1.ned.-11.02.2019-28.04.2019
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Veinbergs Valdis, Vallis Atis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Gavare Zanda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0327(PLK)
G0330(PLK)

Anškins Andis, Ozola Inta, Alksne Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Veinbergs Valdis, Vallis Atis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Gavare Zanda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
11.03.2019-05.05.2019
Atslēga Svetlana
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.03.2019
Atslēga Svetlana
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0327(PLK)
G0330(PLK)

Anškins Andis, Ozola Inta, Alksne Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2051 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Arhi3063 Arhitektūra I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Brencis Raitis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Skobeļeva Alīna
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
1.2.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
2 gr.
01.04.2019-21.04.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo2051 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Arhi3063 Arhitektūra I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Skobeļeva Alīna
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
1.2.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Arhi3063 Arhitektūra I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-21.04.2019
Skobeļeva Alīna
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-11.02.2019-28.04.2019
1.1.
Skobeļeva Alīna
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-11.02.2019-28.04.2019
1.2.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Gavare Zanda, Pelēce Ilze
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Arhi3063 Arhitektūra I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Brencis Raitis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
1.1.
Skobeļeva Alīna
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
01.04.2019-21.04.2019
Gavare Zanda, Pelēce Ilze
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Arhi3063 Arhitektūra I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2037 Projektēšana AutoCad vidē Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
1.1.
Skobeļeva Alīna
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19