Atpakaļ

G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
04.02.2019-10.03.2019
Vircava Ilze
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
11.03.2019-31.03.2019
Vircava Ilze
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
Štrausa Silvija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
18.03.2019-14.04.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2032 Matemātika IV Bt Lekcija
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
18.03.2019-28.04.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
1.ned.
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2032 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
2 gr.
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2025 Siltuma procesi Bp Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
Pelēce Ilze
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2025 Siltuma procesi Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
Gross Uldis, Pelēce Ilze
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lekcija
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
18.03.2019-28.04.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
1 gr.
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Prakt.darbi
2 gr.
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
1.1.
Upīte Vilis
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.2.
Upīte Vilis
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.1.
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
1.2.
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
1 gr.
18.03.2019-12.05.2019
1.1.
Ķikulis Jurģis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
2 gr.
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2025 Siltuma procesi Bp Lekcija
Pelēce Ilze
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Prakt.darbi
1 gr.
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
Upīte Vilis
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
1 gr.
18.03.2019-12.05.2019
1.1.
Ķikulis Jurģis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4092 Ūdensapgāde un kanalizācija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
Fībigs Mārtiņš
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3015 Lauksaimniecības ēkas Bp Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
Fībigs Mārtiņš
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
1 gr.
18.03.2019-12.05.2019
1.2.
Ķikulis Jurģis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Legzdiņa Inita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2032 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2025 Siltuma procesi Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
Pelēce Ilze
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2025 Siltuma procesi Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Pelēce Ilze
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
1 gr.
18.03.2019-12.05.2019
1.2.
Ķikulis Jurģis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Legzdiņa Inita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2032 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
2 gr.
18.03.2019-12.05.2019
Ķikulis Jurģis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
2 gr.
18.03.2019-12.05.2019
Ķikulis Jurģis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19