Atpakaļ

G0307 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Diplomprojekts (18.02.2019.- 02.06.2019.)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Skadiņš Ulvis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3010 Būvmateriāli II Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Preikšs Ilmārs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4004 Mūsdienu stikla konstrukcijas Bb Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Izvēles kurss
Cimermanis Aldis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
pr.d./lab/d.
Skadiņš Ulvis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3010 Būvmateriāli II Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Preikšs Ilmārs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4004 Mūsdienu stikla konstrukcijas Bb Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Izvēles kurss
Cimermanis Aldis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Kreilis Jānis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3010 Būvmateriāli II Bp Prakt.darbi
Preikšs Ilmārs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4004 Mūsdienu stikla konstrukcijas Bb Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Izvēles kurss
Cimermanis Aldis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
pr.d./lab.d.
Kreilis Jānis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3010 Būvmateriāli II Bp Prakt.darbi
Preikšs Ilmārs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4004 Mūsdienu stikla konstrukcijas Bb Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Izvēles kurss
Cimermanis Aldis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Andersons Guntis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Ķikulis Jurģis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3026 Inženieraprēķinu automatizēšana Bb Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Izvēles kurss
Kreilis Jānis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
pr.d./lab.d.
Andersons Guntis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
pr.d./lab.d.
Ķikulis Jurģis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3026 Inženieraprēķinu automatizēšana Bb Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Izvēles kurss
Kreilis Jānis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3026 Inženieraprēķinu automatizēšana Bb Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Izvēles kurss pr.d./lab.d.
Kreilis Jānis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ3026 Inženieraprēķinu automatizēšana Bb Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Izvēles kurss pr.d./lab.d.
Kreilis Jānis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19