Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Mērniecība (mācību prakse) 20.05.2019.- 02.06.2019.
Ģeoloģija un augsnes zinātne (mācību prakse) 03.06.2019.- 09.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3015 Ekoloģija Bt Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Arhi2032 Ainavu mācība un arhitektūra I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Skujāne Daiga
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lab.darbi
04.03.2019-28.04.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0327(PLK)
G0307(PLK)

Anškins Andis, Ozola Inta, Alksne Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lab.darbi
04.03.2019-28.04.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0327(PLK)
G0307(PLK)

Anškins Andis, Ozola Inta, Alksne Inta, Rimgaile Linda, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Vucāns Roberts
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate2037 Matemātiskā statistika I Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2