Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)

Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Mācību prakse
Kunkulberga Daiga
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)

Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Mācību prakse
Kunkulberga Daiga
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)

Blija Anita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)

Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0603(PLK)

Kampuse Solvita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Mācību prakse
Kunkulberga Daiga
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Mācību prakse
Kunkulberga Daiga
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
12.09.2017
10.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
1.1.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
05.09.2017
03.10.2017
31.10.2017
28.11.2017
1.2.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
05.09.2017
03.10.2017
31.10.2017
28.11.2017
1.1.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2017
17.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
1.2.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2017
17.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
12.09.2017
10.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Blija Anita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Mācību prakse
Kunkulberga Daiga
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
12.09.2017
10.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
1.1.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
05.09.2017
03.10.2017
31.10.2017
28.11.2017
1.2.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
05.09.2017
03.10.2017
31.10.2017
28.11.2017
1.1.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2017
17.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
1.2.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2017
17.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
12.09.2017
10.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Blija Anita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Mācību prakse
Kunkulberga Daiga
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
12.09.2017
10.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
1.1.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
05.09.2017
03.10.2017
31.10.2017
28.11.2017
1.2.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
05.09.2017
03.10.2017
31.10.2017
28.11.2017
1.1.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2017
17.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
1.2.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2017
17.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
12.09.2017
10.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Mācību prakse
Kunkulberga Daiga
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
12.09.2017
10.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
1.1.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
05.09.2017
03.10.2017
31.10.2017
28.11.2017
1.2.
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
05.09.2017
03.10.2017
31.10.2017
28.11.2017
1.1.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2017
17.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
1.2.
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2017
17.10.2017
14.11.2017
12.12.2017
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II Bp Lab.darbi
12.09.2017
10.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
04.09.2017-01.10.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
02.10.2017-29.10.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
30.10.2017-26.12.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Zagorska Jeļena, Ķince Tatjana
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZP018 Pārtikas kvalitātes vadība I Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Mācību prakse
Kunkulberga Daiga
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
04.09.2017-01.10.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
02.10.2017-29.10.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
30.10.2017-26.12.2017
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Zagorska Jeļena, Ķince Tatjana
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss.
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss.
G0603(PLK)
G0608(PLK)

Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5