Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.
Visas grupas 1 2 3 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Lekcija
4-EN gr.
Ārne Astra
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
4-EN gr.
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1., 3.1.2.gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
1 gr.
Straupe Inga, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1. gr.
Ārne Astra
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
2 gr.
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1.,1.2.2.gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
Terentjeva Margarita
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1., 1.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Straupe Inga
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.gr.
Ārne Astra
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1., 3.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
1 gr.
Mugurēvičs Arnis
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1., 3.2.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
1.ned.
3.1.1., 3.1.2.gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
1 gr.
Straupe Inga, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
3 gr.
2.ned.
Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1. gr.
Ārne Astra
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
2 gr.
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Seminārs
4-EN gr.
15.09.2017
29.09.2017
13.10.2017
27.10.2017
Terentjeva Margarita
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
1.2.1.,1.2.2.gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
2.ned.
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1., 1.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
Anškins Andis, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Ozola Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
Pētersons Gunārs
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
1 gr.
1.ned.
Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1., 3.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
2 gr.
2.ned.
Mugurēvičs Arnis
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
1.ned.
3.2.1., 3.2.2. gr.

A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
3 gr.
Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1. gr.
Ārne Astra
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
2 gr.
Liepa Līga, Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1., 1.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
Anškins Andis, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Ozola Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
1 gr.
Pelēce Ilze, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
4-EN gr.
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
2 gr.
Mugurēvičs Arnis
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1053 Latviešu valoda I Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
Līce-Zikmane Iveta
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
1.ned.
4.1. gr.
Ārne Astra
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
4-EN gr.
2.ned.
Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
3 gr.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
2 gr.
Liepa Līga, Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Seminārs
3 gr.
15.09.2017
29.09.2017
13.10.2017
27.10.2017
Medne Ruta
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Seminārs
1 gr.
08.09.2017
22.09.2017
06.10.2017
20.10.2017
Medne Ruta
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
2.ned.
4.2.gr.
Ārne Astra
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
1.1.1., 1.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
Horgan Joseph Jack
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
2 gr.
Rumba Janīna, Pelēce Ilze
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lekcija
4-EN gr.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
1.2.1., 1.2.2. gr.
Saulīte Jana, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1053 Latviešu valoda I Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
Līce-Zikmane Iveta
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
2.2.1.,2.2.2.gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete1001 Latīņu valoda I Bv Seminārs
4-EN gr.
Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
3 gr.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Seminārs
2 gr.
15.09.2017
29.09.2017
13.10.2017
27.10.2017
Medne Ruta
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.gr.
Ārne Astra
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
Horgan Joseph Jack
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1., 1.2.2. gr.
Saulīte Jana, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1004 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Medne Ruta
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2.gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
3 gr.
Liepa Līga, Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.gr.
Ārne Astra
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
4-EN gr.
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Fizi1011 Fizika Bv Lab.darbi
3 gr.
Rumba Janīna, Pelēce Ilze
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1., 1.2.2. gr.
Saulīte Jana, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1., 3.2.2.gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1., 2.1.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2.gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1003 Botānika un farmakognozija Bv Lab.darbi
3 gr.
Liepa Līga, Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
1 gr.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1., 2.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Fizi1011 Fizika Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1., 1.2.2. gr.
Saulīte Jana, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.1., 2.1.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1., 3.2.2.gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
2.2.1., 2.2.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2.gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1030 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
1 gr.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1., 2.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1.. 1.1.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi1028 Neorganiskā ķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Cinkmanis Ingmārs, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3016 Organiskā ķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
Ozola Baiba, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1., 3.2.2.gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1., 2.2.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1., 3.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1., 2.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Biol1019 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
1.1.1.. 1.1.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo1036 Profesionālā vācu valoda Bv Prakt.darbi
1, 2, 3 gr.
05.09.2017
Kontaktnodarbība
Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
2.ned.
3.2.1., 3.2.2.gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
1.ned.
3.1.1., 3.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2013 Mājdzīvnieku anatomija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.1., 2.1.2. gr.
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
A101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A216. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Nodarbības, kurām nav norādīts laiks
Kurss Pasniedzējs Telpa
Vete1001 Latīņu valoda I [Latviešu] Bv Seminārs
1 gr.
Mugurēvičs Arnis A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8