Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem.
25.09.2017. Darba drošības instruktāža TF 327.aud. plkst. 14:30 līdz 15:15
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
27.09.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Prakt.darbi
04.10.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
05.10.2017
Vuguls Juris
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
25.09.2017
Vārtukapteinis Kaspars
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
27.09.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Prakt.darbi
04.10.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Seminārs
05.10.2017
Vuguls Juris
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
28.09.2017
Vuguls Juris
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
25.09.2017
Vārtukapteinis Kaspars
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lekcija
26.09.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
27.09.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Prakt.darbi
04.10.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Seminārs
05.10.2017
Vuguls Juris
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
28.09.2017
Vuguls Juris
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
25.09.2017
Vārtukapteinis Kaspars
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lekcija
26.09.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lekcija
03.10.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
27.09.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Prakt.darbi
04.10.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Seminārs
05.10.2017
Vuguls Juris
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
28.09.2017
Beitere-Šeļegovska Zane
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Citi1018 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
25.09.2017
Vārtukapteinis Kaspars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
26.09.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lekcija
03.10.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
27.09.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Prakt.darbi
04.10.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
28.09.2017
Beitere-Šeļegovska Zane
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Citi1018 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
25.09.2017
Vārtukapteinis Kaspars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Prakt.darbi
03.10.2017
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Lekcija
27.09.2017
Brokāne Larisa
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Lekcija
04.10.2017
Brokāne Larisa
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lekcija
28.09.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
05.10.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
26.09.2017
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Seminārs
04.10.2017
Brokāne Larisa
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Lekcija
27.09.2017
Brokāne Larisa
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lekcija
28.09.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
05.10.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
26.09.2017
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Seminārs
04.10.2017
Brokāne Larisa
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Lekcija
27.09.2017
Brokāne Larisa
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
05.10.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
28.09.2017
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
02.10.2017
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
26.09.2017
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1056 Profesionālā vācu valoda I Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1056 Profesionālā vācu valoda I Bv Prakt.darbi
05.10.2017
Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Valo1056 Profesionālā vācu valoda I Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1056 Profesionālā vācu valoda I Bv Prakt.darbi
05.10.2017
Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 Valo1056 Profesionālā vācu valoda I Bv Prakt.darbi
03.10.2017
Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1056 Profesionālā vācu valoda I Bv Prakt.darbi
05.10.2017
Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5