Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code PārZ6008
Kreditpunkte 1
ECTS-Punkte 1.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 40
Vorlesungen (Stundenzahl) 4
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 12
Bestätigt am (Datum) 18/10/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Ruta Galoburda

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. FAO/WHO Food Standarts [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
2.EUR-LEX: piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv 3. Food safety [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_en.htm
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391.