Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 29/03/2004 12:39:46 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Food circulation and its legislation.
2 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 02/06/2006 11:30:08 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Food circulation and its legislation. -->Food Circulation and Legislation
5 16/09/2010 11:29:56 Aira Dubovika 63021075 U KATALOGS=+-->-
6 16/09/2010 11:30:57 Aira Dubovika 63021075 U KATALOGS=--->+
7 22/11/2011 09:30:23 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas aprite un tās likumdošana -->Pārtikas aprite un tās likumdošana [Pārt.zin., M: 1.sem.] LEKCIJAS=-->4 SEMIN_PRAKTD=-->12 APSTIPRINATS=-->181020110000
8 22/07/2014 11:49:11 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000
9 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
10 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=16-->40

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts