Kurss PārZ6008 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks