Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса PārZ6008
Кредитные пункты 1
Кредитные пункты ECTS 1.50
Общее количество часов 40
Kоличество часов лекций 4
Kоличество часов семинаров и практических занятий 12
Дата утвеждения курса 18/10/2011
 
Разработчик курса
, Ruta Galoburda

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. FAO/WHO Food Standarts [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
2.EUR-LEX: piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv 3. Food safety [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_en.htm
Периодика и другие источники информации
1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391.