Atpakaļ

G0508 Kokapstrāde Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lab.darbi
1.1.
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Mate1035 Matemātika II Bv Lab.darbi
1.ned.
1.2.
Alksnis Reinis
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Eksāmens
04.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lekcija
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1035 Matemātika II Bv Lekcija
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lekcija
2.ned.
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Eksāmens
04.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lab.darbi
Dimiņš Fredijs, Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1004 Ķīmija Bv Eksāmens
22.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1035 Matemātika II Bv Prakt.darbi
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lekcija
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Eksāmens
04.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ķīmi1004 Ķīmija Bv Lab.darbi
Dimiņš Fredijs, Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1004 Ķīmija Bv Eksāmens
22.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2013 Fizika Bv Prakt.darbi
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lekcija
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Fizi2013 Fizika Bv Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00 314.aud.
Gajevskis Antons

Ķīmi1004 Ķīmija Bv Eksāmens
22.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2013 Fizika Bv Lab.darbi
vakance?
Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1035 Matemātika II Bv Eksāmens
06.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lab.darbi
1.2.
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
māc.prakse
Ābele Andis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Fizi2013 Fizika Bv Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00 314.aud.
Gajevskis Antons
Mate1035 Matemātika II Bv Eksāmens
06.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 MežZ3091 Ekosistēmu daudzveidība Bb Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Straupe Inga
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MatZ3057 Zāģmateriālu ražošana Bp Lab.darbi
1.ned.
1.2.
Ābele Andis
204. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Mate1035 Matemātika II Bv Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Alksnis Reinis
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
māc.prakse
Ābele Andis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Fizi2013 Fizika Bv Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00 314.aud.
Gajevskis Antons
MatZ3026 Kokapstrādes procesu modelēšana Bp Prakt.darbi
kursa projekts
Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

Mate1035 Matemātika II Bv Eksāmens
06.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Alksnis Reinis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 MežZ3091 Ekosistēmu daudzveidība Bb Lekcija
29.01.2024-10.03.2024
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Straupe Inga
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ3091 Ekosistēmu daudzveidība Bb Prakt.darbi
11.03.2024-07.04.2024
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Čakšs Roberts
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Fizi2013 Fizika Bv Lekcija
Gajevskis Antons
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
māc.prakse
Ābele Andis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MatZ3026 Kokapstrādes procesu modelēšana Bp Prakt.darbi
kursa projekts
Dzelzītis Kārlis
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
15.30-16.15 MežZ3091 Ekosistēmu daudzveidība Bb Prakt.darbi
29.01.2024-07.04.2024
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Čakšs Roberts
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Fizi2013 Fizika Bv Lekcija
1.ned.
Gajevskis Antons
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
māc.prakse
Ābele Andis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
16.00-17.15 MežZ3091 Ekosistēmu daudzveidība Bb Prakt.darbi
29.01.2024-11.02.2024
BISK
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Čakšs Roberts
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 MatZP010 Zāģmateriālu ražošana Bp Prakt.darbi
māc.prakse
Ābele Andis
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41