Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
27.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
14.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
21.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
28.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
18.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
25.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Lekcija
04.03.2024
Kaufmane Dace
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lab.darbi
26.03.2024
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
06.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
13.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
20.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
27.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
14.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
21.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
28.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZP022 Ražošanas inženierdienesta prakse Bp Lekcija
07.03.2024
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
18.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
25.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Lekcija
04.03.2024
Kaufmane Dace
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
05.03.2024
12.03.2024
19.03.2024
26.03.2024
Kronbergs Ēriks
427. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
06.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
13.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
20.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
27.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
28.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lekcija
14.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lekcija
21.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lekcija
22.03.2024
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Lekcija
08.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace

VadZ1020 Menedžments Bv Lekcija
15.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace
11.30-12.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
18.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
25.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Lekcija
04.03.2024
Kaufmane Dace
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
19.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lab.darbi
26.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
27.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lekcija
13.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
28.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Prakt.darbi
14.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lab.darbi
21.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lekcija
22.03.2024
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Lekcija
08.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace

VadZ1020 Menedžments Bv Lekcija
15.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace
12.30-13.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
18.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
25.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Prakt.darbi
04.03.2024
Kaufmane Dace
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
19.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Prakt.darbi
27.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
20.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lekcija
13.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Prakt.darbi
14.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lab.darbi
21.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Prakt.darbi
22.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Prakt.darbi
08.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace

VadZ1020 Menedžments Bv Lekcija
15.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace
13.30-14.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
04.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
11.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
18.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
25.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Prakt.darbi
19.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
12.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
26.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Prakt.darbi
27.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
20.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Prakt.darbi
13.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
07.03.2024
14.03.2024
21.03.2024
28.03.2024
Kronbergs Ēriks
427. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lekcija
22.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Prakt.darbi
08.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace

VadZ1020 Menedžments Bv Prakt.darbi
15.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace
14.30-15.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
04.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
11.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
18.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
25.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Prakt.darbi
19.03.2024
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
12.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
26.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
20.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lab.darbi
07.03.2024
14.03.2024
21.03.2024
28.03.2024
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ2004 Elektriskie un alternatīvo degvielu spēkrati Lekcija
22.03.2024
Šmigins Ruslans
247. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Prakt.darbi
08.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace

VadZ1020 Menedžments Bv Prakt.darbi
15.03.2024
278. pilī
Kaufmane Dace
15.30-16.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
12.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
26.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Prakt.darbi
19.03.2024
Kaufmane Dace
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
20.03.2024
G0402(NLN)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
12.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
26.03.2024
Dauvarts Mārtiņš
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1020 Menedžments Bv Prakt.darbi
19.03.2024
Kaufmane Dace
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2